Nieuwbouwplan 'De Heerd'

Naast nieuwbouwplan 'De Hofstee' ligt nieuwbouwplan 'De Heerd'.


‘De Heerd’ - de moestuin met boomgaard

Het erf ‘De Heerd’ vindt zijn basis rondom de grote beoogde moestuin met boomgaard die prominent op het erf ligt. Een plek voor ontmoeting in gezamenlijk gebruik. Omzoomd door een robuust gematerialiseerde erfverharding in gebakken klinkers die overgaat in een ‘Brabants stoepje’. Deze herkenbare strook definieert de overgang tussen gemeenschappelijk erf en individuele woning en biedt de bewoner een intieme, eigen plek op het erf, beschut door het overstekende dak. 

De bakstenen schuren omsluiten het erf. Grote terugliggende puien zorgen voor een geleidelijke overgang tussen de privéwoning en het openbare erf enerzijds en de private tuin en open landschap anderzijds.

'De Heerd' biedt ruimte aan de volgende koopwoningen:

  • 1 vrijstaande woning
  • 6 gedeelde boerderijwoningen
  • 2 levensloopbestendige woningen
  • 8 hoekwoningen
  • 6 geschakelde woningen


>>> Klik hier voor meer informatie over plan 'De Heerd'